วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย นายเรืองเวช  ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  นายสุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (กรรมการ)  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมาย จากคณะครูและบุคลากรแต่ละมาตรฐาน พร้อมสรุปผล โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th