วันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวแทนคณะครู บุคลกร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2564  ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวแทนคณะครู บุคลกร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย) โดยมีท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th