วันที่ 17 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุวรรณ บัวพันธ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ ท่านรองผู้อำนวยการฯ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุวรรณ บัวพันธ์ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ ท่านรองผู้อำนวยการฯ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วม รับการประเมินคณะกรรมการการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จากท่านมีชัย ไขแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางคำแปลง บุ่งอุทุม และนางส่งศรี นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th