วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล ตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อม นางศิริลักษณ์ ปราณีนิตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสนุบสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล ตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงภาค 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอุบลรักษ์ ศิริกุล แสบงบาล ตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาทให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ นางศิริลักษณ์ ปราณีนิตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสนุบสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท อีกทั้งยังได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท โดยมี นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th