วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม ชี้แจงข้าราชการครูเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ2565

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม ชี้แจงข้าราชการครูเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ2565ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA)โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการบรรยาย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินฯ พร้อมด้วย นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th