วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th