วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูพี่เลี้ยงฯ หน่วยบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูพี่เลี้ยงฯ หน่วยบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร่วมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) ในการพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด จัดทำเอกสารส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ประจำปี 2562 ผลงานเรื่อง”ศูนย์โฮมสุข คืนความสุขและศักดิ์์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว” โดยมีนายสมนึก  คำรัศมี นายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมิน ณ เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th