วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางพิกุล หินวิเศษ ครูชำนาญการ นางสาวศรัญญา ขานหยู ครูชำนาญการ นางสาวลลิดา ศรีมหาไชย ครูชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities ) ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th