วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวทนิดา อุดมรักษ์ ครู คศ.1 นางสาวกาญจนาพร ศรีประทุม ครูผู้ช่วย

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวทนิดา อุดมรักษ์ ครู คศ.1 นางสาวกาญจนาพร ศรีประทุม ครูผู้ช่วย นางสาววิไลรัตน์ ไชยสุข ครูอัตราจ้าง นางแววตา ภูกองไชย ครูอัตราจ้าง นางสาวปาริชาติ ราชสีเมือง ครูอัตราจ้าง นางสาวพิชชาพร จิตตะยโศธร ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับก่อนวัยเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ 12-13 มีนาคม 2565โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th