วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวกาญจนาพร ศรีประทุม ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านการฟัง สำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวกาญจนาพร ศรีประทุม ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านการฟัง สำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2564 การอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูการศึกษาพิเศษและผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีสอนเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมและเครื่องช่วยฟัง ระบบฝึกพูดผ่านการฟังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th