วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ปีการศึกษา 2565

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธุ์ 2565 โดยมี ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ สศศ. นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการประชุมครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th