วันที่ 1- 5 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ชั่วโมง

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 1- 5 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมาย ให้ นางสาวเมธาพร เทพศรีหา ครูผู้ช่วย นางสาวธัญญารัตน์ คำยุธา ครูผู้สอน นางสาวโสรยา อินพรม ครูธุรการนางสาววรรณิดา เนื้อทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2564 ณ โรงแรมริมปาว ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดยชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th