วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยบริการกมลาไสย

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางกุลทวี พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ หัวหน้างานนิเทศหน่วยบริการ และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยบริการกมลาไสย เพื่อติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th