ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์

Posted by Tawisa on in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

            สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ ชิงโล่เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 25 กรกฏาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดกติกาและเงื่อนไขการประกวด :
            • รายละเอียดการประกวด เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รางวัลการประกวด การประกาศผล
            • แบบฟอร์มการสมัครส่งผลงานเข้าประกวด
            • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวด

สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-288 5545 โทรสาร : 02-628 5083
E- mail : [email protected]

MV 1 แบบฟอร์มการสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ระยะที่ 2 ปี 2560 (6 พ.ค. 2560) .docx (Download)

MV 2 เค้าโครง ลำดับ การดำเนินเรื่อง (6 พ.ค. 2560) .docx (Download)

การประกวดการจัดทำสื่อวิดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ (6 พ.ค. 2560) .docx (Download)

โปสเตอร์.PDF (Download)

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th