วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับนายปรีดี ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in รูปภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับนายปรีดี ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 นางนิตยา วุฒิพิสิฐ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  หลังจากเปิดภาคเรียน รับทราบปัญหา อุปสรรค์ ให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th