กิจกรรมวงกลม

Posted by Tawisa on

        กิจกรรมวงกลม

      เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี  การฉีก ตัด ปะ  การประดิษฐ์ หรือ วิธีการอื่นๆ ที่เด็กๆ ได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการ

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

The comments are closed.