กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก | 26 มิถุนายน 2560

Posted by Tawisa on in รูปภาพกิจกรรม

 

       ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ และเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผลสำเร็จและนานาประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง สำนักงาน ป.ป.ส จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th