เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted by ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ on in ข่าวท้องถิ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

        วันนี้ (2 ส.ค. 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอนามน สมเด็จและอำเภอคำม่วง จำนวนรวม 300 ครอบครัว ที่ หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอุทกภัยครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จนเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์

 

 
       และในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกุฉินารายณ์ ห้วยผึ้งและอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนรวม 1,079 ครอบครัว ที่ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
       นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมพื้นที่ความเสียหาย 15 อำเภอ 84 ตำบล 747 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 19,717 ครัวเรือน ดังนั้น การที่ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กรุณานำความห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้ราษฎรที่เดือดร้อนในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 1,379 ครัวเรือน ทำให้ราษฎรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
ที่มา : http://pr.prd.go.th/kalasin  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : Kopkap.in.th

ปิดโหมดสีเทา